Call +91 22 42354235

Congratulations! The Scholarship test 2017 is over.

Click here for Scholarship Merit List

Premium Scholarship Winners:

 • Enoch Rodrigues
 • Parth Parmar
 • Sangram Awari
 • Tushar V Kamble
 • Brian Fernandes
 • Sanjay Nair
 • Pranav Shukla
 • Shashvat Kapadia
 • Nikhil B Ghobale
 • Alan Vinod
 • Prashik Rangari
 • Shreyas Puthran
 • Sidh Jhadav
 • Saquib Khan

Plus Scholarship Winners:

 • Tejas Chincholkar
 • Rajesh Shankar Kapoor
 • Swathi Ramaswamy
 • Rahul Terwankar
 • Jash Palande
 • Sameer Chavan
 • Praful P Zende
 • Gaurav R Bharve

Regular Scholarship Winners:

 • Vaibhav Dhabolkar
 • Mandar M Kadam
 • Prathmesh Vyas
 • Swami Shetty
 • Ajin Surendran
 • Sachin Pawar
 • Hitesh Motwani
 • Hemant Phulpagar
 • Kapil Chawla
 • Vishal Sutar
 • Rafiq Mohamed
 • Rini Ann Powell
 • Dhruvita Shahpuria
 • Vinod R Vidhate
 • Mohd Salman Ansari
 • Ayush Mehta
 • Anslent K
 • Shushant Tondwalkar
 • Vishnu Vardhan
 • Ketan Shekokar
 • Vedant Sachdev
 • Terence D'souza
 • Swapnil K Khot
 • Abhinay K

Call to claim your scholarship

Call +91 22 42354235

or Fill This Form To Register

About FX School Scholarship

Student Work

C B Arun Kumar

 

Raj Vithalani

 

Yohan Wadia

 

Atanu Roy

 

 

Dnyaneshwar Jagadale

 

 

Bhavpreet Ghai Talwalkar

 

 

© Copyright 2015 FX School. All Rights Reserved.

Home  |  Privacy Policy  |  Terms of Use